Som xerraires i ens agrada parlar i tornar a parlar les nostres idees.

Vols contactar amb nosaltres?
Po Mestre 18 2º 2ª
08734 Olèrdola - Barcelona
tel. 93 817 23 29
adalt@adalt.cat
POLITICA DE PRIVACITAT I AVIS LEGAL
El titular d’aquesta pàgina web correspon al propietari de la marca comercial ADALT COMUNICACIÓN (a partir d’ara ADALT). Telèfon de contacte 938.172 329. Correu electrònic de contacte: adalt@adalt.cat.

Contingut del lloc web
La informació inclosa en el lloc web, ha seguit els requeriments exigits per la normativa legal d’aplicació. És responsabilitat de l’usuari l’ús del lloc. El contingut és responsabilitat del seu titular, el qual podrà modificar les condicions del lloc sense previ avís, i sense que això suposi alteració dels compromisos adquirits fins a la data de la modificació.
No són responsabilitat del titular els problemes de connexió, així com els errors que es puguin produir durant la connexió.

Dades de caràcter personal
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, ADALT informa que les dades personals facilitades a través dels formularis o possibles formularis d’aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades als fitxers corresponents, degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable és ADALT. Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta web, el remitent dona el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer. La finalitat del fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa, comercial (incloent emailing, newsletter) i comptable de l’empresa. En qualsevol moment, l’usuari podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud escrita i signada a l’adreça D’ADALT anunciada en aquesta mateixa web o l’adreça de correu electrònic adalt@adalt.cat, a la que s’inclogui el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI, amb les instruccions precises a aquest efecte.

Cookies
Aquesta pàgina utilitza cookies. Per obtenir informació completa sobre les cookies que utilitza aquesta pàgina web o revocar el consentiment prestat, consulteu la nostra Informació sobre cookies.

Enllaços
ADALT no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s’escau, es puguin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i a les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.
Back to Top